PC REVUE

Technologický magazín PC REVUE je určený pre širokú verejnosť. Vychádza už 23 rokov a za ten čas si vybudoval vedúcu pozíciu na trhu médií zameraných na digitálne technológie. Podľa údajov nezávislých prieskumných agentúr má PC REVUE dlhodobo vedúce postavenie medzi odbornými magazínmi, ale aj všeobecnými spoločensko-ekonomickými týždenníkmi a mesačníkmi s prílohou o IT.